Dwutlenek azotu
2,9µg/m³ (1%)
Zakres: 0 - 40 µg/m³
Ozon
107µg/m³
Zakres: 70 - 120 µg/m³
Dwutlenek siarki
0,6µg/m³
Zakres: 0 - 50 µg/m³
Pył zawieszony PM10
10,1µg/m³ (20%)
Zakres: 0 - 20 µg/m³
Pył zawieszony PM2.5
5,2µg/m³ (20%)
Zakres: 0 - 13 µg/m³

Legenda

Bardzo dobry
Dostateczny
Dobry
Zły
Umiarkowany
Bardzo zły
Loga projektu Fundusze Regonalne Program Regionalny, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Rzeczpospolitej Polskiej i Logo Wojewądztwa Podlaskiego

Projekt pod nr WND-RPPD.08.01.00-20-0068/20 pn. "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego" realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.08.01.00-20-0068/20-00 zawartej w dniu 15.11.2021 r. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewądztwa Podlaskiego na lata 2014-2020.