Kontakt

* Gwiazdka oznacza pola obowiązkowe

podaj wynik dodawania: 11+5
URZĄD GMINY SZUDZIAŁOWO
Ul. Bankowa 1 16 – 113 Szudziałowo
NIP : 545-10-01-228
REGON : 000548554
NR KONTA : Bank Spółdzielczy w Sokółce : 90 8093 0000 0020 0107 2000 0020
TEL . 85 722 1404
FAX. 85 722 1441
sekretariat@szudzialowo-gmina.pla
Loga projektu Fundusze Regonalne Program Regionalny, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Rzeczpospolitej Polskiej i Logo Wojewądztwa Podlaskiego

Projekt pod nr WND-RPPD.08.01.00-20-0068/20 pn. "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego" realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.08.01.00-20-0068/20-00 zawartej w dniu 15.11.2021 r. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewądztwa Podlaskiego na lata 2014-2020.